XTB ACADEMY WORKSHOP

CHINH PHỤC BIỂU ĐỒ, ĐẦU TƯ THÔNG MINH

  • Hiểu hơn về phân tích kỹ thuật và cách áp dụng phân tích kỹ thuật vào chiến lược giao dịch.
  • Đọc và hiểu biểu đồ nến từ cơ bản đến nâng cao. Phân tích những yếu tố ẩn đằng sau những cây nến.
  • Hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư thông minh, phối hợp và cân đối các tài sản tiềm năng như cổ phiếu, hàng hóa, kim loại quý,..

NẮM BẮT NGÔN NGỮ
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Buổi học Chinh phục biểu đồ trực tiếp với Trainer Leo Minh là bước đệm giúp xây dựng nền tảng vững chắc, giúp nhà đầu tư tự tin hơn để đưa ra những quyết định hiệu quả.

 
Điều kiện tham gia:
 
Đăng ký để tham gia. Không điều kiện đi kèm.
 
Thông tin lớp học:
 
Hình thức: Livestream Youtube

Đăng ký tham gia

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NGUỒN GỐC MÔ HÌNH NẾN (6)
NGUỒN GỐC MÔ HÌNH NẾN (3)
NGUỒN GỐC MÔ HÌNH NẾN (4)
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VS DANH MỤC ĐẦU TƯ
Untitled design (19)
Đầu tư chứng khoán

Đầu tư hay mua cổ phiếu đề cập đến quyết định nắm giữ cổ phần của một công ty sau khi thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về cổ phiếu và công ty phát hành. Bạn cần xem xét tất cả các yếu tố đầu tư trước khi mua một cổ phiếu.

Untitled design (19)
Danh mục đầu tư
Việc xây dựng danh mục đầu tư không chỉ nhìn vào hiệu suất của cổ phiếu mà phải cân nhắc các tài sản tài chính và rủi ro khác. Nhìn chung, danh mục đầu tư có thể được xem như một công cụ linh hoạt, giúp bạn cân đối kế hoạch đầu tư và tăng lợi nhuận tiềm năng. 

LEO MINH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Trader Leo Minh với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch tài chính bao gồm các sản phẩm: ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử, chứng khoán Việt Nam và Mỹ. Trong đó, anh đã làm công việc hỗ trợ và đào tạo hơn 3 năm nội dung phân tích kỹ thuật cơ bản, mô hình nến...cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

THAM GIA WORKSHOP

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Giao dịch phái sinh có rủi ro về vốn đầu tư

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Giao dịch phái sinh có rủi ro về vốn đầu tư

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Giao dịch phái sinh có rủi ro về vốn đầu tư